موبایل

    موبایل

    موبایل ها  علاوه بر تامین نیاز تماس های تلفنی بین افراد امروزه به عنوان لوازم سرگرمی ‌و ارتباطات اجتماعی نیز…